คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญร่วมรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" สถานีโทรทัศน์ NBT

6 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี?คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปร่วมรายการ "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" ในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class:TQC 2019) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North Digital 11) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

คลิปรายการจากสถานีโทรทัศน์ NBT https://youtu.be/O81423XftQo
แกลลอรี่