คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ธุรการรวมศูนย์) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

30 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ ธุรการรวมศูนย์) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท

ส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร