ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว

17 สิงหาคม 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว นายพนธกร เอกสุธรรม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และนางสาวสุภาพร ปัทมทัตต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวสำหรับอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นการตรวจประเมินแบบผสมผสานโดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ (Online)และการตรวจประเมินในพื้นที่สำนักงาน (Onsite)
แกลลอรี่