ประสิทธิภาพทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร (L.) ที่นำมาใช้ในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก(fab.)

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประสิทธิภาพทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร (L.) ที่นำมาใช้ในการกำจัดหนอนกระทู้ผัก (fab.) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในพืชผัก นอกจากนี้สารดังกล่าวยังสามารถกำจัดลูกน้ำยุง (Linn.)ได้อีกด้วย
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Molecules
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1420-3049/26/12/3695#

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12