กิจกรรม "บริหารจัดการเงิน ในการลงทุนหุ้น กองทุนอย่างไร ในวัยก่อนหรือหลังเกษียณ"

20 มิถุนายน 2566

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเรื่อง "บริหารจัดการเงิน ในการลงทุนหุ้น กองทุนอย่างไร ในวัยก่อนหรือหลังเกษียณ"
โดยได้เชิญวิทยากร คุณสุภาพงษ์ นิลเกษ นักเขียน Best Seller (หุ้นพลิกชีวืต, หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์, จับจังหวะหุ้นยูเทิร์น) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในการลงทุนแก่วัยก่อนหรือหลังเกษียณ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก B (ตะหล้อม) ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่