พิธีเปิดใช้ห้องออกกำลังกาย (FON CMU Gym)

6 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ห้องออกกำลังกาย (FON CMU Gym) เป้าหมายเพื่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม จัดบริการเครื่องออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และ ลดอัตราการเจ็บป่วยของคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องออกกำลังกาย (FON CMU Gym) ตั้งอยู่บริเวณภายในชั้น 1 หอพักพยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อุปกรณ์ออกกำลังกาย ได้แก่ จักรยานออกกำลังกาย เครื่องบริหารร่างกาย ลู่วิ่งออกกำลังกาย เครื่องเดินแบบวงรี เป็นต้น 
แกลลอรี่