คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

29 เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4180022 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด คลิก

แกลลอรี่