ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

7 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และให้การต้อนรับ Prof. Dr. Masanori Watanabe และ Assoc. Prof. Dr. Naomi Kanoh จาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ Yamagata-Thai Association โดยมุ้งเน้นในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โรงการ JASSO หารือโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่