หน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT จัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา ป.โท ด้าน Cross Border E-commerce และ อัปเดตเทรนด์หัวข้อวิจัยน่าสนใจ

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT โดยหลักสูตร ป.โท DTM Track CBEC และ KIM จัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา ป.โท ด้าน Cross Border E-commerce และ อัปเดตเทรนด์หัวข้อวิจัยน่าสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาระหว่างสองหลักสูตร ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CAMT CMU จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาในหลักสูตร KIM - Knowledge and Innovation Management หรือ หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ DTM - Digital Technology Management หรือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Track CBEC: Cross Border E-commerce (Thai to China) แขนงวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร DTM Track CBEC และ อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตร ป.โท KIM พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา พานักศึกษาในระดับปริญญาโทภายใต้หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทั้งไทย-จีน และต่างชาติ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โดยในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ คุณพัลลภ แซ่จิว ตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความรู้ในหัวข้อ "ค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยว ไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่" และคุณอาคม สุวรรณกันธา ตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ ให้ความรู้ในหัวข้อ “ค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการค้าไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่ ในมุมมองของ SMEs ”

โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป ด้านเศรษฐกิจไทย-จีน อาทิ การท่องเที่ยวเชียงใหม่ กับคนจีน, สถานการณ์ SMEs ปัจจุบัน สินค้าเชียงใหม่กับคนจีน, งานวิจัยด้านท่องเที่ยว บริการ และ งานวิจัยด้านการขายสินค้าไทย-จีน ที่น่าสนใจ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษามีไอเดียในการพัฒนาโจทย์วิจัย และ Business Idea โดยมองร่วมกับสถานการณ์จริงในมุมผู้ประกอบการไทยหรือจีน เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Business Model ที่เป็นประโยชน์ในงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาโท เพิ่มคุณค่าให้กับงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศชาติและระบบเศรษฐกิจ/ตลาดอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย Ms.Lai Lin ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาไทย-จีน และต่างชาติ ถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

และนำทีมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา โดยรุ่นพี่นักศึกษาในหลักสูตร ป.โท KIM นำทีมโดย Mr. Rongqi Dai จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักศึกษา และเกิดการแชร์แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่และการเป็นนักศึกษาปริญญาโท ผ่านเกมส์กิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
แกลลอรี่