ฐานข้อมูล NewsCenter ครอบคลุมแหล่งข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

20 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

       ฐานข้อมูล NewsCenter บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รองรับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูป และใช้งานที่หลากหลายสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย @cmu ได้ที่ https://www.iqnewscenter.com/oauth/cmunclogin.aspx?ida=cmu.ac.th

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่