เชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลุ้นรับของรางวัล

17 มิถุนายน 2567

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดขอร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 วันนี้ถึง 30 กันยายน 2567 ได้ที่ https://forms.gle/mHgRoVRyWj6HQoDk7 ลุ้นรับของที่ระลึก 

แกลลอรี่