24 กันยายน วันมหิดล รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช. ฉีดวัคซีนภาคประชาชน 2 พันโดส

23 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชนที่ลงทะเบียน ผ่านเว็บก๋ำแปงเวียง จำนวน 2 พันโดส เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ย้ำขอประชาชนตรวจสอบ SMS ที่ระบบส่งให้

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า“เนื่องจากเป็นนโยบายของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่าวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน สิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก“พระบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” จึงมีนโยบายว่าเราจะฉีดวัคซีนประมาณ 1 ล้านโดสทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เองก็มีหลายโรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนในดังกล่าวด้วย

ในส่วนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะมีการฉีดวัคซีนจำนวน 2,000 โดส ในวันที่ 24 กันยายน นี้ ระหว่าง เวลา 08.00 -14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียน รับวัคซีนล่วงหน้าผ่านเว็บก๋ำแปงเวียง ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบกำแปงเวียงจะส่งข้อความไปให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับ และจะมีลิ้งค์ให้ผู้ที่ได้รับ SMS ตอบยืนยันว่าประสงค์ฉีดในวันที่ 24 กันยายน หรือไม่

หากตอบกลับยืนยัน จะสามารถมารับวัคซีนได้ ในวันที่ 24 กันยายน
แต่หากไม่ได้ตอบยืนยัน ระบบจะเก็บรายชื่อท่านไว้ และจัดวัคซีนให้ในรอบต่อไป
วัคซีนที่ฉีดจะเป็นสูตรเดียวกับนโยบายของประเทศ เข็มที่ 1 “ซิโนแวค” ตามด้วยเข็มที่ 2 “แอสตราเซเนกา” ซึ่งมีผลการวิจัยออกมาได้ผลดี”
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความชื่นชมในเรื่องการบริหารจัดการและระบบการฉีดที่วางไว้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งใช้เวลาในการฉีดวัคซีนไม่ถึง 50 นาที ต่อคน ประกอบกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล วันสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มช. เราจะฉีดวัคซีนให้ครบ 2,000 คน จึงขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ติดตามข้อมูลจากระบบ และทีมแพทย์พยาบาลของเราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุด”

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่