รับมอบธงเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

25 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบธงกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567 จากรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
แกลลอรี่