ผศ.พญ. กนกกาญจน์ สันกลกิจ ได้รับรางวัล PEPTDA Scientific Abstract Award รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

19 พฤษภาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ...
ผศ.พญ. กนกกาญจน์ สันกลกิจ
อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับรางวัล PEPTDA Scientific Abstract Award รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เรื่อง The Clinical Utility of the Oxygen Desaturation Index to Predict Sleep-Disordered Breathing in Children
ในการประชุมระดับนานาชาติ American Thoracic Society (ATS) International Conference on May 13-18, 2022, San Francisco, California, USA
แกลลอรี่