คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม Digital Content เขียนคอนเทนต์ง่ายนิดเดียว โดย บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

21 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ ( CSC ) จัดอบรมในหัวข้อ Digital Content เขียนคอนเทนต์ง่ายนิดเดียว โดยวิทยากรจาก บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการออกแบบคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะการเขียนไปปรับใช้กับการเรียนได้โดยจัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่