NIPPON PAINT จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน “AYDA Awards 2023”

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

NIPPON PAINT จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน “AYDA Awards 2023” ภายใต้โจทย์ CONVERGE : CHAMPIONING PURPOSEFUL DESIGN ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และสร้างความเข้าใจโจทย์ของการประกวดมากยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่