หารือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศูนย์อาหารสำหรับผู้สูงอายุให้กับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มช.

31 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณพิมผกา จุ่มดี เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือร่วมกันในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศูนย์อาหารสำหรับผู้สูงอายุให้กับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มช. (Senior Wellness Center CMU) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
แกลลอรี่