พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ บริเวณก่อสร้างศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
แกลลอรี่