ศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาธุรกิจไทย-ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉียงใต้ และ 5 หอการค้าจังหวัดภาคอีสาน ( หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย) จับมือลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างช่องทางพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง CBEC

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว และคุณจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างช่องทางผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน หรือ CBEC ซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศของรัฐบาลจีน (ที่ต้องการลดการเกินดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน) ผ่านการอนุญาตให้สินค้าที่อยู่ในพิกัดศุลกากรพิเศษที่มากกว่า 1,650 พิกัดภาษีฯ สามารถเข้าจำหน่ายในตลาดประเทศจีนได้ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
       อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมนำเอาสินค้าคุณภาพสูงของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มหอการค้าอีสานห้าจังหวัดนำร่องได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร อุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มเรียนรู้การขายผ่าน CBEC ที่พัฒนาโดยศูนย์ CIC CAMT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการทดลองตลาด และทำความเข้าใจกระบวนการเข้าสู่ตลาดจีนจากการฝึกฝนจริง จากนั้นจึงทำการคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม CBEC เต็มรูปแบบผ่าน CBEC คุนหมิงที่มีเครือข่ายร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป กระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้จริง ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าผ่านรูปแบบการค้าชายแดนด้วยช่องทาง CBEC ที่จะทำให้ด่านศุลกากรทางถนนที่ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย และการขนส่งระบบรางจากจังหวัดหนองคาย เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟลาว-จีน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาว กลายเป็นประตูการค้าสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย
       ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว กล่าวว่า มิติความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาว กับศูนย์ CIC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉียงใต้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง CBEC เท่านั้น แต่ยังสามารถร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ประเทศลาว และบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของลาว เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนที่มีผลต่อต้นทุนธุรกรรมของ SMEs และทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการลาวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าให้กับทั้งสองประเทศได้
       ขณะที่คุณจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉียงใต้ กล่าวว่าปัจจุบัน คลังสินค้าทัณฑ์บนที่คุนหมิงสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น “Pin Duo Duo” “Taobao global” “Tmall Global” รวมไปถึง แพลตฟอร์ม “Kuai Shou” ที่เป็นรูปแบบแพลตฟอร์มนำเสนอสินค้าแบบคลิปวีดีโอสั้นโดย Influencer จีน ที่ทำให้รูปแบบการขายและโลจิสติกส์ด่วนในตลาดปลายทางสามารถเข้าถึงกลุ่มพื้นที่ตลาดใหม่ยุคดิจิทัลของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ กล่าวสรุปว่ากระบวนการทั้งหมดที่ถูกออกแบบจนนำไปสู่ Supply chain solution สำหรับ CBEC ที่ครบวงจรดังกล่าว จึงเป็นที่มาของบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสินค้าไทย และสร้างกำลังคนด้าน CBEC ไทย-จีน ซึ่งถือเป็นพันธกิจของศูนย์ CIC CAMT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณวิจัยทั้งจาก “หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)” และ “กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง” เพื่อทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้าน CBEC ของภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งทางบกระหว่างจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แกลลอรี่