รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

15 กันยายน 2563

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31729 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11

ข้อมูลโดย : https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31729
แกลลอรี่