ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15

17 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

             ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 งานสัปดาห์หนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 - 19.00 น. ณ ชั้น 1, 2 อาคารเรียนรวม และ skywalk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โอกาสนี้เชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesMxlyI-QJ2vahJT8lse-CUP4mcmMUn7n8pFXNSl45qyu6XQ/viewform (มีอาหารกลางวันสำหรับ 50 ท่านแรกที่มาถึงงาน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/library/bookdays/index.php


****************************************************************************

            ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ร้อยเรียงเรื่องราว เรื่องเล่าชีวิต ร้อยเรียงลิขิต คืนชีวิตสู่หนังสือ" จัดโดยชมรม LIBIR ได้เปิดให้ทุกคนส่งรีวิวหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบบรรยาย วีดิโอ หรือ visual art (ภาพวาด หรือภาพถ่าย) ส่วนหนังสือที่ใช้รีวิวจะเป็นนิยาย, textbook, วรรณคดี, หนังสือต่างประเทศ, หนังสือในประเทศ หรือหนังสือประเภทใดได้ตามความสนใจ
สำหรับผู้ที่สนใจแชร์หนังสือที่ตนเองรักและชื่นชอบ สามารถส่งรีวิวได้ที่ https://bit.ly/2Nn1F2C Review ที่ส่งมาจะถูกรวบรวมมาจัดนิทรรศการ “Living Book หนังสือมีชีวิต” ในวันที่ 18-22 พ.ย. 62 นี้ ณ โถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่