ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพประเทศสหรัฐอเมริกา

30 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                      รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Sean O’Neil กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา ในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพประเทศสหรัฐอเมริกา Pride Month and USA Independence Day “the Fourth of July 2021” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมต้อนรับ ณ American Corner คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่