คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานความคืบหน้าของดำเนินงาน โครงการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13:45 น. คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้เข้าพบ ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าของดำเนินงาน โครงการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท แนชเชอรัล นูเทรียนท์ส จำกัด) ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่