เปิดอาคารศูนย์สุขภาพ สัตว์เลี้ยง (Pet Wellness Center, CMU)

23 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดอาคารศูนย์สุขภาพ สัตว์เลี้ยง (Pet Wellness Center, CMU) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการดูแลป้องกันโรคให้แก่การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงติดตั้งไมโครชิพเพื่อช่วยในการติดตามและค้นหาสัตว์เลี้ยงในกรณีที่สูญหายเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของเจ้าของสัตว์สุขภาพดีในการดูแลป้องกันการเกิดโรคแก่สัตว์ และร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในวงวิชาชีพสัตวแพทย์ และการนำองค์ความรู้ในวิชาชีพสร้างผลงานตามพันธกิจและรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะเกื้อหนุนให้ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายภาคเอกชน จาก บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบสท์ อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด บริษัท ด๊อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สืบ ต่อไป ณ ศูนย์สุขภาพ สัตว์เลี้ยง (Pet Wellness Center, CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่