วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เดินทางเยือนฐานฝึกอบรมนักศึกษา (สหกิจศึกษา) ของคู่ความร่วมมือ บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group (CTCB) ณ China-Thailand Cross-Border E-Commerce Industrial Park, Zanhuang County นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนฐานฝึกอบรมนักศึกษา (สหกิจศึกษา) ของคู่ความร่วมมือ บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group (CTCB) ณ China-Thailand Cross-Border E-Commerce Industrial Park, Zanhuang County นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบ Mr. Li Shenghui กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group, Co., Ltd. (CTCB) และ China Thailand Cross Border International Education Service Co., Ltd. (CTCE) ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งฐานฝึกอบรมนักศึกษาดังกล่าว จะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเพิ่มมากขึ้น
แกลลอรี่