CMUBS จัดพิธีทำบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาขบูชา

7 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและทอดผ้าป่าปรับปรุงห้องน้ำ 9 โรงเรียน สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแม่ตะละ ใน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชาและร่วมพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น สำหรับในพิธีดังกล่าวนิมนต์พระสงฆ์จากศาสนสถานต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน 9 แห่งรับถวายมหาสังฆทาน ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ร่วมพิธี จำนวนกว่า 60 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่