ทําอย่างไร การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าว หรือเห็นภาพความรุนแรง

7 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

-หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป
ใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลด อารมณ์ และความเครียดจากการรับข่าวสาร
-หยุดส่งต่อภาพความรุนแรง
ไม่ส่งภาพเหตุการณ์ หรือ คลิปเหตุการณ์ ความรุนแรง ที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก
-ให้ความสําคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้ง อารมณ์ช็อก เสียใจ โกรธ ทําใจไม่ได้ รู้สึกผิด สงบและยอมรับ
-แบ่งปันความรู้สึก
พูดคุย ระบายความรู้สึกโดยเน้นความ เข้มแข็งของจิตใจ ที่สามารถจัดการความยากลําบากไปได้
- หากรู้สึกไม่ไหวอย่าฝืน !! ขอคําปรึกษา
บริการให้คำปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิต
โดยหอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทร 053-935427


ที่มา: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
#การดูแลจิตใจ #ความรุนแรง
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่