นักศึกษาคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลในการแข่งขัน "24 Hrs. builds Hackathon Smart University "possibility for CMU"

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัลในการแข่งขัน "24 Hrs. builds Hackathon Smart University "possibility for CMU" ซึ่งจัดโดย builds - CMU Startup & Entrepreneurial Program และ SCMC : Smart Campus Management Center เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท
ผลงาน "BRAND NEW VERSION OF REG CMU WITH STUDY PLAN ASSISTANT"
สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นายณัฐรัตน์ สุชาติพงศ์
2. นางสาวพัชรพร วงค์คำ
3. นางสาวพิมพ์มาดา ทองประศรี
4. นางสาวอรณิชา ชูทอง
5. นางสาวรสสุคนธ์ คันธะวงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน "Smart CMU: Empowering Safety with Accident Assistance"
ระบบช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉิน มุ่งสู่ความปลอดภัยบนท้องถนน CMU
สมาชิกทีมประกอบด้วย
1. นางสาวอัญชลี หอมใจ
2. นายธนธรณ์ บุญเชิด
3. นายธนโชติ วัฒนชูสกุล
3. นางสาวชนกนันท์ มาลาวัลย์
4. นางสาวปราริศา สุระวัง

แกลลอรี่