คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน "ศึกษาศาสตร์ สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษาเก่า-ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน "ศึกษาศาสตร์ สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562 เพื่อขอพร เป็นสิริมงคล และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป โดยมีการแห่ขบวนดำหัวจากบริเวณหน้าอาคาร 1 สู่บริเวณพิธี พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่