ผู้บริหาร CMUBS แจงผลสำเร็จและความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะฯ ประจำปี 2565

24 ธันวาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2565 แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แจงผลความสำเร็จการดำเนินงานของคณะตลอดปีที่ผ่านมา อาทิ รางวัลด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร ฯลฯ พร้อมแถลงแผนการดำเนินในอนาคตเตรียม kick off โปรเจกต์และหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสเดียวกันยังกล่าวขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรคณะที่ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ดีขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจของทุกคน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่