อาจารย์พยาบาล มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2566

29 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผากลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กลุ่มที่ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
.
"มุ่งมั่นทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อจะได้สามารถครองตน ครองคน ครองงานให้สมเป็นข้าราชการไทย"

แกลลอรี่