คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

24 ธันวาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่