การเข้าถึงเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) ในคอลเล็กชัน CMU e-Theses

8 พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุด

          วิธีการเข้าถึงเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) ในคอลเล็กชัน CMU e-Theses บนระบบ CMUDC
ขยายเวลาการเปิดไฟล์เอกสาร เป็น 1 ภาคการศึกษา

  • เข้าใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/mF9gj โดย Login ด้วย CMU Account

  • สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลรกร มช. เลือก "เข้าสู่ระบบ" ระบุ Username และ Password ตนเอง และเลือก "Sign in"

  • สำหรับบุคคลทั่วไป เลือก "สำหรับบุคคลทั่วไป" เลือก "สมัครสมาชิก" กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วน และเลือก "บันทึก"

  • สามารถ Login เข้าใช้งาน CMUDC โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียน หากต้องการแก้ไขรหัสผ่าน สามารถเข้าไปที่ชื่อของตนเอง ตำแหน่งมุมบนขวาของเว็บไซต์ เลือก "แก้ไขข้อมูล" (กรณีไม่มีการใช้งานบนระบบ CMUDC นานเกิน 15 นาที ระบบจะดำเนินการ

  • Logout อัตโนมัติ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

  • เลือกคอลเล็คชัน CMU e-Theses หรือคอลเล็กชันอื่น ๆ ที่สำนักหอสมุดให้บริการ

  • กรณีดาวน์โหลดไฟล์แล้ว บนไฟล์ PDF จะปรากฎชื่อ-สกุล ตนเอง และระยะเวลาการเปิดไฟล์ PDF เมื่อพ้นระยะเวลาระยะที่กำหนดไว้ ไฟล์ดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ (สามารถ Login และดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ได้อีกครั้ง)


สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน โทร. 0 5394 4589

แกลลอรี่