คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกล้องอินฟราเรดและเครื่อง Blackbody จาก น.สพ.จตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนของนักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

23 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกล้องอินฟราเรดและเครื่อง Blackbody จาก น.สพ.จตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนของนักศึกษาสัตวแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการวินิจฉัย ควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสัตว์ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=259 

แกลลอรี่