ICDI จัดกิจกรรม Christmas Party ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)

29 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Christmas Party ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED)
หน่วยพัฒนาคุณภาพร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Christmas Party ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสมาสต์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการแข่งขัน Best Costume กิจกรรมแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่