ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 2565

12 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดทาง Facebook Page: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง การดำเนินงานของคณะในภาพรวม พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร หลักสูตร/การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ เงื่อนไขสำเร็จการศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ พรหมขัติแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแนะนำงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา สวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ ต่อด้วย นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ แนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ประจำปี 2565 รวมถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์เช่นกัน และปิดท้ายด้วยการตอบคำถามของผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/econcmuofficial)
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์