ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน การถ่ายทอดสัญญาณ การควบคุมเสียง การประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่