ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

6 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่สนใจศึกษาต่อด้านเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้านการสร้างโมเดล 3D Printing และด้านการจัดการแข่งขันกีฬา E-sport โดยมีอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่