ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

19 มิถุนายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ EP080014
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร และหากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย / การทำงาน / งานสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง)
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871 ในวันเวลาราชการ
แกลลอรี่