วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าไข่ไก่ 520 กอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 520 ปี พระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธปาฏิหาริย์แห่งวัดศรีสุพรรณ

8 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าไข่ไก่ 520 กอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 520 ปี พระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธปาฏิหาริย์แห่งวัดศรีสุพรรณ

ผ้าป่าไข่ไก่” ธรรมทานแห่งการบริโภคสู่สังคมและผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 520 ปี พระเจ้าเจ็ดตื้อพระพุทธปาฏิหาริย์แห่งวัดศรีสุพรรณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีทอดผ้าป่าไข่ไก่สามัคคีมหากุศล ครบรอบ 520 ปี 520 กอง ด้วยไข่ไก่จากธนาคารไข่สิริยศวดี เพื่อถวายไข่ไก่เป็นธรรมทานแก่ชุมชนและผู้ยากไร้ตามมูลนิธิต่างๆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อดีตผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือคนใหม่ คุณเสรินทร์ จิรคุปต์ นักวิชาการประวัติศาสตร์ ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ. ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาตร์และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้มีจินศรัทธาโดยทั่วไปร่วมงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้

ทั้งนี้การจัดผ้าป่าไข่ไก่สิริยศวดี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนธนาคารไข่สิริยศวดี ในการรับซื้อไข่ไก่แบบเลี้ยงปล่อยล่วงหน้าจากเกษตรกรในโครงการของวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับมูลนิธิวัดเงิน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดจากโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบฟาร์มเลี้ยงปล่อยอิสระ ฯ สกว โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไข่ไก่ เพื่อไปบริจาคตามที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โรงทาน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฝึกอาชีพผู้ยากไร้ คนพิการ บ้านเด็กกำพร้า โรงพยาบาล โรงเรียนต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียง ให้บริโภคไข่ไก่วันละ หนึ่งฟองเป็นเวลาต่อเนื่อง 1 ปี (365 ฟอง) โดยทางวิทยาลัยจะสร้างระบบตรวจสอบติดตามการบริจาคไข่ไก่ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชน (blockchain) และโครงการทอดผ้าป่าไข่ไก่ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ใน 9 ด้านด้วยกัน

สำหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ และ ผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305,391.00 บาท
แกลลอรี่