เภสัชฯ มช. จัดโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรมเต็มเติมรักจากพี่… เพื่อน้อง ปีที่ 15

2 มีนาคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรมเต็มเติมรักจากพี่… เพื่อน้อง ปีที่ 15 ทางตัวแทนคณะฯ ได้ประสานงานเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ร่วมสมทบทุนและมอบของบริจาคสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้เข้าเดินทางมอบทุนและสิ่งของบริจาค เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30–13.00 น. ณ อาคารลินพิศาล โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
#เภสัชมช #RxCMU #เต็มเติมรักจากพี่เพื่อน้องปีที่15
แกลลอรี่