การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566

5 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566 The 7th TICC International Conference: “Towards Sustainable Development Goals: Digital Transformation and Beyond ” เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ BCG สื่อศิลปะและการสื่อสาร การท่องเที่ยว การบริการ และไมซ์ การศึกษาระหว่างประเทศ การจัดการสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวม ตลอดจนนวัตกรรมดิจิทัลณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่