คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

26 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่ง EP120032 EP120033 และ EP120034
  • คุณวุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท
  • วัน เวลา ที่รับ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
คลิก ! เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร