ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือภายใต้โครงการ CMU BCG Platform จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มช. เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน และเกษตรกรฯ ณ พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหียะ) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ. ดร. น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือภายใต้โครงการ CMU BCG Platform จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน และเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ร่วมหารือ ณ พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหียะ) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่