ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 7 (พ.ศ. 2518-2519) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่