ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณยายรังษี ต.เจริญ (เง็กลั้ง แซ่โค้ว)

8 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณยายรังษี ต.เจริญ (เง็กลั้ง แซ่โค้ว) มารดารองศาสตราจารย์ พญ.นิรมล นาวาเจริญ อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
แกลลอรี่