เทคโนโลยีพลาสมาจะรักษาบาดแผลได้อย่างไร?

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีพลาสมาจะรักษาบาดแผลได้อย่างไร?
จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเพิ่มทางเลือกในการรักษาบาดแผลที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ลองไปฟังนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ กับการคิดค้นอุปกรณ์ Cool Air Plasma Jet บำบัดแผลติดเชื้อ "Inno PlusCM" ร่วมกับทีมวิจัย ภายใต้บริษัท Start Up คณะวิทยาศาสตร์ มช.


VDO Clip สัมภาษณ์นักวิจัย full versionแกลลอรี่