คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ ร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง

7 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ
เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 5-23 กันยายน 2565
ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่