วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

10 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในช่วงวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานหญ้าเขียว) และในเวลา 08.30 น. ร่วมตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป บริเวณโถงทางเข้าอาคาร
แกลลอรี่