เริ่มแล้ว ! วิศวฯ มช. ห่วงใยชาวเกียร์ ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยต้านภัย PM 2.5

1 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำหน้ากากอนามัยป้องกัน PM2.5 กว่า 1,000 ชิ้น แจกจ่ายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร สามารถรับหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ได้คนละ 1 ชิ้นต่อวัน ณ บริเวณชั้น G อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.
แกลลอรี่